Sončne elektrarne - vzdrževanje

Vzdrževanje sončne elektrarne

Na vaši sončni elektrarni naredimo vzdrževalni pregled, ki zajema:

 • pregled in dokumentiranje zatečenega stanja,

 • pregled označbe za gasilce,

 • pregled ustreznosti označb nevarnosti ter

 • pregled urejenosti in varnosti prostora kjer se nahaja SE.

POŠLJITE NAM POVPRAŠEVANJE
Adobestock 277388414 2304w

Opravimo naslednje kontrole:

Kontrola podkonstrukcije:

 • kontrola vijakov pritrditve na podlago,

 • kontrola vijačnig spojev podkonstrukcije,

 • kontrola pritrditve modulov,

 • kontrola ozemljitve kovinskih delov.

Kontrola modulov:

 • mehanska (pregled vijakov),

 • termična (pregled s kamero).

Kontrola DC ožičenja:

 • meritve Uoc in Isc posameznih strigov,

 • pregled DC konektorjev.

Kontrola razdelilnih omaric:

 • pregled in test funkcionalnosti elementov,

 • zategniti vse vijake.

Kontrola razsmernikov:

 • pregled funkcionalnosti,

 • pregled nastavitve parametrov in ponastavitev po potrebi,

 • čiščenje hladilnih elementov, filtrov.

Kontrola priklopa na omrežje:

 • kontrola funkcionalnosti elementov,

 • preverjanje spojev na kablih.

Odgovori na najpogostejša vprašanja

Kakšni so stroški teh vzdrževalnih del?

Strošek vzdrževalnih del za samooskrbne elektrarne na strehah do 11kW je 150€.

Kateri so lahko nepredvideni dogodki, ko so potrebni izredni posegi?

Nepredvideni dogodki, ko so potrebni izredni posegi so lahko poškodovani FN moduli (močna neurja), okvare razsmernikov, poškodba pod konstrukcije (močna neurja), okvara varovalk (sunki v omrežju, slaba kakovost varovalk) in drugo.

V katerih primerih slednji zaradi garancij ne bremenijo lastnika in katere mora lastnik plačati?

5 let od začetka obratovanja elektrarne ni potrebno plačati okvar na razsmerniku, če le ta ni fizično poškodovan oziroma je do uničenja prišlo zaradi napake na omrežju - v takem primeru garancija ne velja.  Lastniku tudi i potrebno plačati okvare modulov zaradi napake pri montaži ali okvare zaradi slabe izdelave (do 10 let).

Lastnik plača: v primeru, da so moduli poškodovani zaradi drugih dejavnikov (mehanske poškodbe), uničenje razsmernika (kakršen koli poseg v razsmernik, namerne poškodbe, poškodba zaradi napake na distribucijskem omrežju, uničenje zaradi atmosferskih razelektritev).

S kom v večini primerov lastnik podpiše pogodbo za vzdrževanje?

Lastniki običajno podpišejo vzdrževalno pogodbo s tistim, ki je elektrarno postavil – montiral (in jo tudi dobro pozna), ni pa nujno.

Kratek opis poteka monitoring delovanja sončne elektrarne in poteka obveščanja o napakah:

Monitoring elektrarne poteka po spletu ali na osebnem računalniku, lahko tudi s pomočjo pametnega telefona.

Obveščanje o napakah dobimo po e-pošti ali SMS sporočilu, če je vgrajen ustrezen (GSM) vmesnik.

Ločimo:

- Osnovni monitoring: dnevna, mesečna, letna proizvodnja elektrarne. Po spletu lahko spremljamo trenutno delovanje in dnevno dobivamo obvestila o proizvodnji električne energije ter napakah.

- Napredni monitoring: spremljamo delovanje vsakega modula posebej v realnem času. V vsakem trenutku smo obveščeni ali vsi moduli delujejo enako in če so kakšne napake na njih kot npr. umazanija, poškodbe modulov, staranje modula. S tem povečujemo izplen elektrarne, ker nam sistem omogoča najboljši izkoristek sončne elektrarne - hitro odkrivanje napak in njihova sanacija.

Zakaj izbrati Plan-Net Solar?

Panel

Je vodilno podjetje za izgradnjo sončnih elektrarn v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji. Sodelovanje z inovativnimi in zanesljivimi poslovnimi partnerji nam omogoča kontinuirano rast razvoja in poslovne odličnosti.

Cog

Z vrhunskimi sestavnimi deli sončnih elektrarn in visoko usposobljenim strokovnim kadrom vam zagotavljamo sončne elektrarne z najvišjim donosom.

Bulb

Odlikujejo nas dolgoletne izkušnje, lastna težka mehanizacija, vrhunske tehnološke rešitve, najvišji izkoristki, najvišji donosi in zadovoljni investitorji.

Cert

Visoko kakovost zagotavljamo s standardi ISO 9001:2008, s članstvom v PV Cycle - kot edini v Sloveniji, s članstvom ZSFI in certifikatom Excellent SME.

Financiranje sončne elektrarne

Za financiranje investicije v sončno elektrarno lahko pridobite klasičen bančni kredit, s pomočjo katerega lahko financirate do 90 % vrednosti projekta (v izjemnih primerih tudi do 100 %).

Poleg tega so za obnovljive vire energije na voljo tudi posojila po ugodnejših pogojih in nepovratna sredstva Eko sklada.

Pošljite nam vprašanje in z veseljem vam bomo pojasnili podrobnosti o različnih možnostih financiranja.

KONTAKTIRAJTE NAS
Sončne elektrarne na Ključ
Plan Net Logo Thumb 60x47 Plan Net Pp L Thumb 101x47 Plan Net Ev L Thumb 108x47 Aros Thumb 80x24 Zsfi L Thumb 97x47 Pv Cycle Thumb 170x113 Member Of Enf Solar Thumb 115x40 Logo Maxus Ev80 Cb 3692355d

Pošljite nam povpraševanje